Informatie

Westbrabantse Kegelbond “De Kring”

Opgericht 1 mei 2007 na een fusie van

Sociëteit “De Kring” – opgericht 15 april 1875

Bredase Kegelbond – opgericht 6 september 1911

Aangesloten clubs:

Heren:

Baronie ( opgericht 16 oktober 1915),

Breda (1980),

B.L.G (Bredase Latjes Gooiers -4 mei 1888)

De Joppers (4 juli 1955),

N.I.O.D. (Negen is ons Doel – 9 april 1915),

Palladium (juli 1957),

S.T.I.K. (Steeds Treffen Is Kunst – 1 september 1916)

Dames:

Vrijaf (1965),

V.S.O.P (Veel Succes Op de Plank – 16 augustus 1967)

Gemengd:

G- club Alle Negen (14 september 2001),

G-Club Willen is Kunnen (Biezenmortel) 

Competitie commissarissen

Cees de Vet, Rien Hertogh, Adrienne Diepstraten

 

Ere-leden

Henk Heijn, Peter Greitemann

Leden van Verdienste                          

George Dujardin,  Frans Bayings

 

 

 

Statuten, Huishoudelijk reglement en Wedstrijd reglement van WBKB “DE KRING”

(aanklikken om te vergroten. Pijltje rechts of links voor volgende of vorige pagina)

 

Informatie over alle Kegelclubs van Breda 

Volgende link aanklikken dan wordt het informatie boekje als PDF geopend

infoboekje

 

Kegelsport in Breda

De kegelsport in Breda heeft een rijke historie die is begonnen met de nog steeds bestaande kegelclub “De Bredasche Latjesgooiers”, opgericht in 1888. Voor de duidelijkheid: een lat is een worp waarbij de bal de smalle baan voortijdig heeft verlaten, zodat de negen kegels onaangeroerd fier overeind blijven staan en er dus geen punten worden gescoord.

In 1905 werd kegelclub “Internos’ uit Ginneken opgericht en in 1911 volgde kegelclub “De Baronie”. Ook deze twee kegelclubs zijn nog steeds actief.

In 1911 werd de Bredasche Kegelbond (BKB) opgericht. Kort daarna sloot de BKB zich aan bij de al in 1909 opgerichte Koninklijke Nederlandsche Kegel Bond (KNKB)[1]. Hierdoor konden de Bredase kegelaars naast de eigen onderlinge competitie gaan deelnemen aan landelijke wedstrijden.

Hotel Cosmopolite (populair ‘De Cos’) op het Stationsplein en Hotel “Dennenoord” in het Mastbos waren hotels waar reeds vroeg kegelaccommodaties bestonden met de natuurlijke houten banen.

Het was ook de tijd dat een kegelkostuum heel normaal was. De kegelaars konden zich dat ook veroorloven. Kegelen was destijds bepaald geen volkssport, integendeel! Zo’n kostuum bestond uit een wit flanellen broek, een wit hemd met das of initialen en speciale kegelschoenen met rubberzolen of genaaide leren zolen. Die tijden liggen lang achter ons. De kegelaccommodaties in de hotels maakten geleidelijk aan plaats voor het kegelen op de kegelbanen van de roemruchte “Sociëteit De Kring” in de Reigerstraat, hartje Breda. De Kring was vele decennia lang de thuisbasis van talrijke kegelclubs in het Bredase. Andere kegelaccommodaties waren er nog  in “Amicitia” (Princenhage) en de kegelbanen in het Sportcentrum “De Heerbaan”.

Geleidelijk aan kwamen de kegelaccommodaties in een moeilijk vaarwater. Door de verminderde belangstelling voor de kegelsport, de gebrekkige houten kegelbanen en door de opkomst van de bowlingsport moest er door de Bredase Kegelbond uitgekeken worden naar een nieuwe aangepaste kegelaccommodatie in Breda of naaste omgeving. Uiteindelijk werd gekozen voor een totaal nieuw kegelhuis dat werd gebouwd naast het gerenommeerde restaurant/bowlinghuis “Oude Bareel” aan de Bredaseweg in Rijsbergen. Deze aloude pleisterplaats werd in 1993 de nieuwe kegelaccommodatie voor alle bestaande kegelclubs in Breda en omgeving, zoals de in 1916 opgerichte en ook nog florerende  Oosterhoutse kegelclub STIK (Steeds Treffen is Kunst).

Op 1 mei 1993 werd in de “Oude Bareel” bij de familie Van Meer het nieuwe kegelhuis  geopend door de burgemeester van Rijsbergen, wijlen Nico de Jaeger. Hij sprak daarbij de volgende treffende woorden: “Dat een Bredase vereniging een keuze heeft gemaakt voor vestiging in Rijsbergen is niet bijzonder. Waar landsgrenzen vervagen ontbreekt de grondslag om gemeentegrenzen te handhaven als belemmering voor ontplooiing van mogelijkheden voor mensen en verenigingen. De gemeente Rijsbergen is een warm voorstander van de grensoverschrijdende samenwerking. Vandaar dat wij uw vereniging van harte welkom heten. Het kegelhuis is een aanwinst voor onze gemeenschap en de regio”.

 

Op 1 mei 2007 is de bestaande BKB omgedoopt tot West-Brabantse Kegelbond “De Kring” (WBKB) om het regionale karakter tot uitdrukking te brengen. De WBKB is een fusie van Sociëteit De Kring (opgericht 15 april 1875) en de op 6 september 1911 opgerichte Bredase Kegelbond.

 

Sinds kort is het kegelhuis overgegaan in handen van een nieuwe eigenaar en exploitant, nu onder de naam “The Happening”. Het bestaande kegelhuis heeft een ware metamorfose ondergaan  mede om voor andere doeleinden gebruikt te kunnen worden.

 

Iedere week kegelen er momenteel een zestiental kegelclubs, waaronder ook damesclubs met treffende namen zoals “De Vrije Vogels” en “‘Vrijaf”, en ook gemengde clubs. Kegelclub “Alle Negen” neemt een heel bijzondere plaats in. Bijzonder, omdat die kegelclub ruim 40 leden met een verstandelijke beperking heeft die iedere vrijdagavond ‘topsport’ bedrijven. Alles bij elkaar is het vernieuwde kegelhuis een wekelijks trefpunt waar naast de sportiviteit ook de gezelligheid hoog in het vaandel staat.

 

 [1]De KNKB overkoepelt momenteel 800 kegelclubs met ca. 10.000 leden.

Go to Top